Mediation

Mediation is een steeds vaker gehanteerde manier van conflictoplossing tegen relatief lage kosten. "Mediation is een vorm van conflicthantering, waarbij een onafhankelijke neutrale derde, de mediator, partijen begeleidt om vanuit hun werkelijk belangen tot een gezamenlijk gedragen en een voor ieder van hen optimale oplossing van hun conflict te komen." Brief Minister van Justitie aan de voorzitter van de Tweede Kamer d.d. 19 april 2004 (kenmerk 5280305): Mediation en het rechtsbestel.

Bij conflicten kunnen emoties hoog oplopen. Met als gevolg dat met elkaar praten en naar elkaar luisteren vaak niet meer mogelijk lijkt. Toch kan de impasse worden doorbroken door het inschakelen van een neutrale derde, de mediator. Deze is opgeleid bij een erkend trainingsinstituut en daardoor in staat om effectief met conflicten en emoties om te gaan.

Bij mediation bemoeit de mediator zich niet met de inhoud van het conflict en geeft daarover ook geen oordeel. Dat wil zeggen dat hij het communicatie- en onderhandelingsproces, waarin het conflict tussen cliŽnten wordt besproken, begeleidt en bewaakt. Hij fungeert daarbij als gespreksleider en probeert de cliŽnten zelf tot een oplossing van hun problemen te laten komen.

De mediator doet dat door:
ē de regie in het gesprek te voeren, waardoor in de eerste plaats - voor elke cliŽnt in gelijke mate - ruimte bestaat om zijn standpunt naar voren kan brengen:
ē cliŽnten - elk voor zich - inzicht in het eigen gedrag te laten krijgen en om inzicht in het gedrag van die ander cliŽnt te bevorderen:
ē inzichtelijk te maken op welke wijze cliŽnten die in een conflict verwikkeld zijn met elkaar communiceren;
ē cliŽnten helder te laten krijgen waaruit het conflict ťcht bestaat en welke belangen er daadwerkelijk spelen.

De mediator heeft geen enkel belang bij de oplossing die cliŽnten daarvoor onder zijn begeleiding uiteindelijk zullen vinden. Dit maakt het mogelijk dat hij zich geheel neutraal en onafhankelijk ten opzichte van hen kan opstellen. Mediation kan worden ingezet bij personen- en familierechtkwesties, zoals echtscheidingen, maar kan uiteraard bij tal van andere juridische kwesties worden gehanteerd.

Neemt u voor meer informatie telefonisch contact op met mr. E.J.A. Bosma via telefoonnummer 020-4261155 of stuur ons een e-mail via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .